Vuokrausehdot

1. Moottorikelkkaa ei saa käyttää kilpailussa tai lainvastaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu ajamaan merkityillä kelkkaurilla sekä noudattamaan voimassaolevaa lakia ja asetuksia sekä hyviä tapoja. Nopeusrajoitus on kelkkareitillä 60 km/h ja jäällä 80 km/h.
2. Moottorikelkkailu on kielletty alkoholin vaikutuksen alaisena.
3. Käyttäjä on vastuussa moottorikelkalle aiheuttamistaan vahingosta. Käyttäjä vastaa moottorikelkan käytöstä johtuvista mahdollisista sakoista ja ym. maksuista.
4. Käyttäjä on vastuussa kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta.
5. Moottorikelkka on luovutettava samassa kunnossa kuin se oli käyttöön otettaessa.
6. Moottorikelkan rikkoutumisesta on välittömästi ilmoitettava omistajalle. Moottorikelkkaa ei saa korjauttaa ilman omistajan lupaa.
7. Vahingon sattuessa käyttäjän omavastuu 900€/moottorikelkka. Omavastuuosuus on suoritettava moottorikelkan omistajalle.
8. Mikäli käyttäjä ei palauta moottorikelkkaa sovittuna aikana ja sovittuun paikkaan, on omistajalla oikeus veloittaa ylimenevältä ajalta kaksinkertainen maksu sekä veloittaa laiminlyönnistä aiheutuneet kulut täysimääräisenä.
9. Moottorikelkan edelleen luovuttaminen ja vuokraaminen on kielletty.
10. Moottorikelkan vuokraan ei sisälly polttoaine. Moottorikelkka vuokrataan ja palautetaan polttoainesäiliö täynnä.
11. Käyttäjän alaikäraja on 15 vuotta. Alle 18-vuotiaalle huoltajan suostumus. Vähintään T- ajokortti on pakollinen moottorikelkkailussa.
12. Vuokranantaja on oikeutettu purkamaan vuokrasopimus vuokra-ajan kuluessa heti, jos käyttäjä rikkoo tai ilmeisesti tulisi rikkomaan tämän sopimuksen ehtoja vastaan tai osoittautuu kykenemättömäksi moottorikelkan kunnolliseen ajoon tai käsittelyyn. Vuokranantajalla on sama oikeus, mikäli asiakas on sopimusta tehtäessä antanut vääriä tietoja.
13. Varausten peruutus viimeistään 24 tuntia ennen varauksen alkua.